gooooals

Haha... squad goals.

Må Allah göra så att vi snarast reser till Makkah och Madina. In sh Allah för att göra Hajj eller bara Umrah. Amiin
0 kommentarer