💜

Jag tror hela våra liv förändras ju mer man reflekterar kring vem Profeten Muhammad (frid och välsignelser över honom) var. 

0 kommentarer