never do this, but a request

Make dua please. <3
Att jag dör som en muslim samtidigt som jag blir bland annat de rättfärdiga. Och att jag under mina mörkaste stunder aldrig tappar den lilla gnistan, islam. 
Kärlek

0 kommentarer